Nielegalne środki odurzające

Narkotyki generalnie są nielegalne, co jednak wcale nie znaczy, że ludzie ich nie używają. Około 40-50% Amerykanów w wieku od 15. do 54. roku życia przyznaje, że kiedyś w życiu próbowało jak działają narkotyki, a ponad piętnaście procent twierdzi, że miało to miejsce w ciągu poprzedniego roku. Szacuje się, że 5-10 % populacji przyjmuje narkotyki regularnie, z czego wiele osób przyznaje się do uzależnienia, Corocznie wydaje się ponad 3 miliardy dolarów na programy leczenia narkomanii, a jest to jedynie niewielka część kosztów społecznych stosowania nielegalnych substancji odurzających. Zwykle łączymy problem narkotyków z nastolatkami, gwiazdami rocka i biedotą miejską, mimo że nie jest to właściwy obraz. Ludzie z różnych grup społecznych zażywają narkotyki i popadają w uzależnienie. A stosowanie narkotyków, co chyba nie dziwi, przyspiesza procesy starzenia.

Uzależnienie od narkotyków jest poważnym problemem, ma swoje skutki dla ciała i umysłu człowieka. Problem związany z ich zażywaniem jest bardzo złożony i wymaga szerszego omówienia niż to, które zawarłem w mojej książce. Zgodnie jednak z celem tej książki musimy sobie dopowiedzieć, jak narkotyki przyczyniają się do procesu starzenia organizmu.

Najsilniejsze narkotyki są nielegalne z prostej przyczyny: są niebezpieczne i uzależniają. Kokaina, crack, heroina i cała gama środków halucynogennych (zmieniających stan umysłu) może powodować poważne skutki zdrowotne. W przypadku używania narkotyków możesz niepotrzebnie się postarzeć nawet o osiem lat. Narkotyki, takie jak heroina i kokaina, są na czele listy. Mogą spowodować niemal natychmiastową śmierć. Przedawkowanie, nawet gdy nie skończy się zgonem, zawsze stanowi poważne zagrożenie dla życia. Mimo że jednorazowe zażycie narkotyku prawdopodobnie nie spowoduje poważnych szkód, może jednak doprowadzić do uzależnienia. Wielu ludzi pragnie dalszych dawek i oto znajdują się na najlepszej drodze do uzależnienia. Narkotyki mają negatywny wpływ na organizm, sprawiają, że bardziej prawdopodobne jest przyspieszone starzenie się. które może przejawiać się na wiele sposobów. Wśród objawów psychologicznych wymienia się tendencje osób narkotyzujących się do rozluźniania więzi społecznych, często są one przyczyną utraty przyjaciół, rodziny, pracy.

Leave a Reply