Rozpoznanie genów nowotworowych jest ogromnym postępem nauki

Niedawno udało się znaleźć tło dziedziczne w niektórych rakach piersi i rakach jelita grubego, dzięki czemu stało się możliwe zidentyfikowanie tych ludzi, u których ryzyko zachorowania na te nowotwory jest stosunkowo wysokie. Takie mutacje są odpowiedzialne za powstanie mniejszej części nowotworów złośliwych. Na przykład, w przypadku raka piersi uważa się, iż dziedziczna predyspozycja odpowiada za mniej niż cztery procent wszystkich przypadków. A jednak okazuje się, że taka właśnie genetyczna skłonność odpowiada za jedną trzecią wszystkich zachorowań na raka piersi u kobiet przed czterdziestym rokiem życia. Ten fakt wskazuje na to, jak zwiększone jest ryzyko zachorowania u ludzi, którzy odziedziczyli takie nieprawidłowe geny.

Dodatni wynik badania w kierunku nosicielstwa genów nowotworowych sprawia, że jesteś faktycznie o wiele lat starszy, bowiem ryzyko tego, że rozwinie się u Ciebie nowotwór, jest takie samo, jak u osoby o wiele lat starszej od Ciebie. I tak, na przykład, jeśli u kobiety trzydziestopięcioletniej wykazano, że występuje gen BRCA-1, i której matka i siostra zachorowały na raka przed czterdziestką, w istocie jest ona starsza o siedemnaście lat. Zatem jej prawdziwy wiek to pięćdziesiąt dwa lata. Jeśli jest ona świadoma tego, że jest nosicielką tegoż genu, może dołożyć wszelkich starań, by się odmłodzić. Cała sytuacja jest niezwykle skomplikowana i w takich przypadkach polecam indywidualne konsultacje.

Rozpoznanie genów nowotworowych jest ogromnym postępem nauki. Niestety, badania te są wciąż na początkowym etapie. Im więcej wiemy o dziedzicznie uwarunkowanych nowotworach, tym lepiej w ogóle rozumiemy wszelkie nowotwory. Na przykład, ostatnio rozpoznano u Żydów Aszkenazyjskich pewną mutację w określonym genie, która wiąże się ze zwiększonym prawdopodobieństwem zachorowania na raka jelita grubego. Dzięki temu udało się naukowcom lepiej zrozumieć mechanizmy genetyczne, które, jak się uważa, mają podstawowe znaczenie dla rozwoju nawet 90% wszystkich nowotworów złośliwych jelita grubego. Odkrycie to otwiera przed nami nowe możliwości i leczenia, i zapobiegania. Można podać wiele innych przykładów. Im wiecej się dowiemy, tym skuteczniej uda nam się uniknąć szybkiego starzenia się, którego przyczyną jest nowotwór złośliwy.

Leave a Reply