Geny nowotworowe: jakie mają dla Ciebie znaczenie

Mimo że uważa się, iż znaczna większość nowotworów złośliwych powstaje pod wpływem czynników środowiskowych, warto jest poświęcić chwilę uwagi tym ludziom, którzy mają wrodzone genetyczne skłonności do zachorowania na tę chorobę. Niemal każdego tygodnia pojawia się ważne nowe doniesienie o odkryciu jakiegoś nowego genu nowotworowego: „Naukowcy odkryli gen związany z powstaniem raka piersi”„. „Naukowcy donoszą, że został zidentyfikowany gen odpowiedzialny za raka jelita grubego”. Większość z tych genów – a dokładniej mutacji genetycznych – występuje rodzinnie, w jakichś izolowanych społeczeństwach czy grupach etnicznych. Są to takie zmiany aparatu genetycznego, które występują już w komórkach rozrodczych, to znaczy w komórce jajowej albo w plemniku, i przekazywane są z rodzica na dziecko. Takie zmiany są często wykrywane w populacjach rozmnażających się wsobnie, to jest takich, w której małżeństwa zawierane są wciąż w obrębie tej samej grupy. Skłonność do występowania tych szczególnych mutacji w takich właśnie populacjach ma miejsce dlatego, że im bliżej spokrewnieni są ludzie, tym mniejsze jest ich zróżnicowanie genetyczne. Ponieważ wiele z tych mutacji dziedziczy się w sposób recesywny i efekt pojawia się jedynie wówczas, gdy oboje rodzice są nosicielami, bardziej prawdopodobne jest, że ujawnią się one wówczas, gdy oboje rodzice mają podobny materiał genetyczny. Poza tym łatwiej jest naukowcom śledzić skłonność genetyczną do zachorowania, jeśli można rozpoznać kontekst kulturowy i historyczny. Można wówczas powiązać wydarzenie o biologicznej naturze z wywiadem rodzinnym.

Leave a Reply