Zegar biologiczny – dalszy opis

Zawsze uważałem, że prawdziwy naukowiec musi mieć coś więcej niż tylko doskonałe przygotowanie teoretyczne. Oczywiście, należy precyzyjnie obmyślić i zaplanować doświadczenia, trzeba wiedzieć jak je przeprowadzić, jak właściwie zarejestrować i zinterpretować dane. ale ktoś, kto opanował tylko takie umiejętności, może wykonać tylko połowę zadania. Prawdziwy badacz musi posiadać pewne cechy filozofa. Innymi słowy, sądzę, że zbieranie i opisywanie wyników nie wystarczy. Po zakończeniu doświadczenia i analizie wniosków trzeba zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad czymś, co można by określić jako całościowy ogląd. Niezmiernie ważne jest. by umieć przejść od szczegółu do ogółu. Jest to proces syntetyzowania, bądź też łączenia i porównywania wyników i konkluzji w celu opracowania spójnej teorii lub wyjaśnienia badanego zjawiska.

Często myślałem o tym, że najważniejsze przełomy w prowadzonych przeze mnie badaniach nie były efektem mrówczej pracy w laboratorium – chociaż jestem bardzo dumny z moich doświadczeń laboratoryjnych – ale zrodziły się podczas tych długich godzin, które spędziłem analizując wyniki eksperymentów, by stworzyć z nich spójną całość. To właśnie wtedy powstała moja teoria, czy też filozofia, która pozwoliła mi dotrzeć do fundamentalnej zasady rządzącej naszym losem, a tą zasadą okazał się biologiczny zegar.

W poprzednim rozdziale opisałem badania dotyczące układu we- wnątrzwydzielniczego. gruczołów produkujących hormony regulujące najważniejsze procesy w naszym życiu – wzrostu, rozwoju, dojrzałości płciowej. Opisałem również moje badania dotyczące odporności organizmu, czyli obrony przed czynnikami chorobotwórczymi. Opisałem eksperymenty, których celem było dowiedzenie tezy, że między odpornością a układem wewnątrzwydzielniczym istnieje pewien związek. Przedstawiłem też długą drogę wiodącą do ostatecznej konkluzji, wedle której oba systemy są ze sobą powiązane, a hormony układu wewnątrz wydziel niczego pozostają w stałej komunikacji ze specjalnymi immunologicznie czynnymi komórkami.

Leave a Reply