Od nauki do Ciebie: jak pozostać młodym

Program RealAge to sposób na zmierzenie postępu procesu starzenia. Wprowadzając w życie rady niniejszej książki, będziesz w stanie spowolnić ten proces, czasem nawet odwrócić go. W rozdziale drugim wytłumaczę, w jaki sposób można obliczyć prawdziwy wiek i omówię, jaka wiedza stoi za suchymi liczbami. Będziesz miał możność obliczenia prawdziwego wieku na dwa sposoby (stosując zamieszczony w książce arkusz lub – bardziej dokładnie – korzystając z programu komputerowego RealAge, który zamieściliśmy [w j. ang.] w witrynie internetowej, pod adresem www.ReaIAge.com). Oba sposoby pozwolą Ci nie tylko poczynić odpowiednie obliczenia, które charakteryzują Cię indywidualnie, ale umożliwią także porównać Twój stan zdrowia ze stanem przeciętnego równolatka. Obliczenia prawdziwego wieku pozwolą także oszacować, jakie ryzyko niosą ze sobą szkodliwe dla zdrowia zachowania. Ostatecznie obliczasz swój prawdziwy wiek. wiek, który w sposób szczególny charakteryzuje Twoją osobę. Jeśli zdecydujesz się na działania, które będą zmieniać Twój prawdziwy wiek (na przykład co rano będziesz jadł śniadanie), będziesz mógł go na nowo oszacować. Każde nowe wyliczenie możesz zachowywać na piśmie, by przyglądać się z zadowoleniem, jak znikają kolejne lata.

Jak młody możesz się stać? Kiedy swojej pięćdziesięcioletniej przyjaciółce powiedziałem, że może podjąć działania, które ją odmłodzą, spytała: „Mikę, gdybym dostosowała się do wszystkich zasad, stałabym się znów dwunastolatką, tak?” No cóż, tym z nas, którzy nie chcą wracać do chwil, gdy byli nastolatkami, mogę powiedzieć, że tak się szczęśliwie składa, iż nie jest to możliwe. W niniejszej książce przedstawiam obliczenia, które odzwierciedlają najsilniejsze efekty danego zachowania, z pominięciem wszelkich innych czynników. Za- równo arkusz do kalkulacji, który znajdziecie Państwo w rozdziale drugim, jak i program komputerowy uwzględniają nakładające się efekty kolejnych zmiennych, które mają wpływ na prawdziwy wiek. Dzięki takiemu postępowaniu unikamy błędu, który wynikałby z prostego dodania do siebie korzyści.

Leave a Reply