Zrozumieć nowotwór złośliwy: jak powstaje, jak funkcjonuje

Jedną z przyczyn, dla której naukowcy wciąż nie opracowali skutecznego sposobu leczenia nowotworu złośliwego, jest to, że przyczyny jego powstania są niezwykle złożone. Tak naprawdę to termin nowotwór odnosi się do guzowatego rozrostu tkanki nieprawidłowej. Jest to bardzo szeroka definicja, która obejmuje najrozmaitsze jednostki chorobowe. Nowotwór złośliwy może powstać na skutek narażenia na promieniowanie jonizujące, pod wpływem wirusów, substancji o działaniu rakotwórczym, czasem jest to skutek pomyłki powstałej przypadkowo w czasie podziałów komórkowych, czasem skutek wrodzonego zaburzenia materiału genetycznego, a czasem ślepy traf. W wielu przypadkach nowotwór złośliwy powstaje na skutek współdziałania ze sobą różnych czynników sprawczych. Na przykład, nikt nie wątpi, że palenie tytoniu zwiększa częstość zachorowań na raka płuc – niemal 90% przypadków raków tego narządu można powiązać z paleniem – jednak niektórzy palacze wydają się być bardziej podatni na zachorowanie od innych. Jak się wydaje, niektórzy ludzie produkują znaczne ilości enzymu, który sprawna, że dym tytoniowy ma silniejsze działanie: zatem do powstania raka u tych pacjentów przyczynia się zarówno podłoże genetyczne jak i określone zachowanie – palenie. Jest to dobry przykład na to, że powstanie nowotworu złośliwego może być skutkiem współdziałania czynników środowiskowych i wrodzonej skłonności.

Ryzyko, jakie stwarza palenie, może być jeszcze zwiększone przez inne czynniki środowiskowe. Wiadomo, na przykład, że radon i azbest mają działanie rakotwórcze. Palenie tytoniu wyraźnie zwielokrotnia zagrożenie, jakie wiąże się z narażeniem na te substancje rakotwórcze. Okazuje się, że palacze są znacznie bardziej wrażliwi na działanie tych substancji od osób, które nie palą. Mimo że osoby niepalące, które są narażone na azbest, pięciokrotnie częściej chorują na raka płuc, osoby palące tytoń, przy narażeniu na azbest mają dziewiętnastokrotnie zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc! Kolejną fatalną kombinacją jest połączenie palenia tytoniu i picia nadmiernych ilości alkoholu: czynniki te współdziałając ze sobą powodują znacznie więcej szkód niż wynikałoby to z prostego dodania ich efektów.

Leave a Reply