Zmniejszenie częstości występowania zawałów serca

W jednym z najlepiej przeprowadzonych badań wykazano, że korzyść jest ogromna: przyjmowanie jej zmniejszyło częstość występowania zawałów serca aż o 44%. W badaniu tym w roli królików doświadczalnych wystąpiło dziesięć tysięcy lekarzy. Wszyscy oni przyjmowali codziennie jedną tabletkę z opakowania dostarczonego przez prowadzących badanie. Niektórzy uczestnicy badania przyjmowali prawdziwą aspirynę, niektórzy zaś otrzymywali substancję obojętną – placebo. Badanie prowadzono przez siedem lat i w tym czasie w grupie, która przyjmowała aspirynę, zanotowano o 44% zawałów serca mniej niż w grupie, która otrzymywała placebo. Wyniki badań tak wyraźnie wskazywały na korzyści płynące z jej przyjmowania, że

National Institutes of Health (NIH), który nadzorował całe badanie, wstrzymał je w połowie i zalecił, by uczestnicy o wysokim ryzyku wystąpienia zawału, którzy otrzymywali placebo, rozpoczęli leczenie prawdziwą aspiryną.

Korzyści, jakie płyną z przyjmowania aspiryny, utrzymują się długo. Oszacowałem, że pacjent powinien otrzymywać ją co najmniej przez trzy lata, by w pełni korzystać z dobrodziejstw tego leczenia. Pamiętaj też, że z chwilą przerwania leczenia tym preparatem znikają korzyści wynikające z regularnego przyjmowania go. Zatem: jeśli jesteś mężczyzną po czterdziestce lub kobietą w okresie menopauzy, powinniście zacząć przyjmować aspirynę i łykać ją już do końca życia. (Pamiętaj, że koniecznie powinieneś porozmawiać z lekarzem, zanim zaczniesz w ten sposób ujmować sobie lat. Podobnie, jeśli zamierzasz zrezygnować z takiego leczenia). Istnieją jednak pewne różnice wynikające z płci. Kobiety odnoszą prawdopodobnie mniej korzyści z jej przyjmowania niż mężczyźni, a to dlatego, że u kobiet przed okresem menopauzy, czyli najczęściej do pięćdziesiątego roku życia, zwykle nie rozwijają się choroby układu sercowo-naczyniowego. Niestety, większość badań nie skupiała uwagi na kobietach. Ponieważ nie ma wyraźnych różnic w budowie układu krążenia kobiet i mężczyzn, dysponując wiedzą na temat fizjologii kobiet i procesu starzenia się, chętnie polecam kobietom w okresie menopauzy rozpoczęcie codziennego przyjmowania aspiryny.

Leave a Reply