Archive for 05/16/2015

Od starości do młodości cz. II

Myszy, którym podawano melatoninę, wyglądały i zachowywały się jak ich własne wnuki. Wygląd ich sierści wyraźnie się poprawiał. Miały przejrzyste oczy i nie zapadały na kataraktę, procesy trawienne uległy poprawie. Nie chudły i nie traciły sil tak jak myszy, które nie dostawały melatoniny: wręcz odwrotnie – były silne i miały odpowiednią masę mięśniową. Energia z jaką poruszały się po klatce odpowiadała energii zwierząt o połowę młodszych.

Czytaj dalej »

Witamina D: silniejsze kości i ochrona przed rakiem cz. II

Ważne jest także i to, że witamina D przypuszczalnie chroni przed zachorowaniem na nowotwór złośliwy. Mimo że nie wiemy jeszcze, dlaczego tak jest i że nie przeprowadzono badań, które potwierdziłyby takie działanie, dysponujemy już trzema teoriami, które starają się wytłumaczyć ten fakt. Wszystkie te teorie mają pewną wartość, ponieważ zarówno badania w probówkach laboratoryjnych jak i badania na zwierzętach wydają się je potwierdzać. Brak jest jednak jeszcze danych z badań przeprowadzanych na ludziach.

Czytaj dalej »

KANOSSA CZ. 2

Grzegorz VII odniósł zwycięstwo, lecz było to zwycięstwo pyrrusowe. Henryk IV wcześnie ujawnił podstępność swego działania. Gdy książęta niemieccy oddali władzę w ręce księcia Szwabii, Rudolfa, Henryk odmówił podporządkowania się. Trzyletnia wojna domowa w latach 1077-1080 spustoszyła wtedy Niemcy. Zakończyła się w 1080 roku w bitwie pod Hohenmölsen śmiercią Rudolfa. Mając wolne ręce, cesarz wystąpił przeciw Grzegorzowi VII, zwłaszcza że margrabina Matylda oznajmiła tymczasem o zamiarze uczynienia Stolicy Apostolskiej spadkobierczynią całego swego majątku, a mianowicie Toskanii, Umbrii, części Emilii, a nawet kilku skrawków Lombardii. Wszystkie te ziemie były posiadłościami lennymi cesarza.

Czytaj dalej »

Pomidory i likopeny – kontynuacja

Od dawna przedmiot troski stanowi problem szczególnie częstego występowania raka stercza u ludności afroamerykańskiej. Warto zauważyć w tym miejscu, że wykazano w badaniach, iż ludzie Ci szczególnie rzadko jedzą pomidory i ich przetwory. Mimo że, jak dotąd, nie przeprowadzono żadnych badań, których celem byłoby wykazanie, że to właśnie różnice w sposobie odżywiania się są odpowiedzialne za różnice w częstości zachorowań na raka stercza, przedstawione dane sugerują, że właśnie tak może być.

Czytaj dalej »

U KOBIET

Z przyjmowaniem w diecie likopenu wiążą się, jak się wydaje, i inne korzyści. W 1997 roku ponownie przanalizowanlo zgromadzone dane w historycznym już badaniu EURAMIC i odkryto, że u mężczyzn i kobiet, u których stwierdza się wysoki poziom likopenu w organizmie, najwolniej przebiegają procesy starzenia się naczyń tętniczych. I choć do chwili obecnej dostępne są jedynie wyniki jednego badania, to warto zauważyć, że zaobserwowano w nim zmniejszenie o 65% śmiertelności z powodu miażdżycy naczyń. Jeśli przełożymy to na kryteria prawdziwego wieku, okaże się, że cotygodniowe zjadanie dziesięciu porcji pasty pomidorowej odmładza przeciętnego człowieka w wieku pięćdziesięciu pięciu lat aż o pięć lat.

Czytaj dalej »