Układ immunologiczny w utrzymaniu zdrowia naszego organizmu

Na układ immunologiczny niekorzystnie oddziałuje też wiele czynników środowiskowych. Niedożywienie, wirusy grypy lub HIV, czy też inne czynniki mogą poważnie osłabić zdolność układu immunologicznego do zwalczania chorób. Jednym z czynników szerzenia się zakażeń w pewnych rejonach świata może być niedożywienie, wiadomo bowiem, że chorobę może wyzwolić niedostatek podstawowych witamin i minerałów. Na przykład – brak witaminy C może spowodować spadek liczby komórek T, które – jak już wspomnieliśmy – są odpowiedzialne za zwalczanie chorób. Wpływ na odporność może mieć również dieta. Badania nad zwierzętami wykazały na przykład, że pożywienie zawierające zbyt dużo tłuszczu może znacząco osłabić czynność immunologiczną poprzez pogorszenie efektywności działania komórek T. Nie dziwi nas. że wiele badań dowiodło związku pomiędzy dietą wysokotłuszczową a zwiększoną skłonnością do zapadania na nowotwory.

Ten krótki przegląd pokazuje rolę. jaką odgrywa układ immunologiczny w utrzymaniu zdrowia naszego organizmu i zabezpieczeniu nas przed chorobami. Pokazuje, że wraz z wiekiem układ immunologiczny słabnie, to zaś jest powodem zwiększonej zachorowalności. Kiedy znajdujemy się w stanie młodzieńczego zdrowia, nasz system odpornościowy jest w stanie zwalczyć niemal każdego wroga: komórki T, komórki B, komórki nadzorujące, przeciwciała i inne skutecznie bronią naszego organizmu. Jak ocalić ten niezwykle ważny układ przed starością? Odpowiedź jest jedna: za pomocą melatoniny.

Nasze badania, potwierdzone poprzez badania w innych ośrodkach, wykaza ły, że melatonina może mieć statystycznie znaczący wpływ na czynność immunologiczną, i to w wielu zakresach. W następnym paragrafie wyjaśnimy, w jaki sposób melatonina może spowodować, że nasz układ immunologiczny będzie sprawny i skuteczny przez wiele lat, do końca naszego życia.

Leave a Reply