Analiza wyliczeń ryzyka – kontynuacja

W naszych wyliczeniach zaczynaliśmy od najogólniejszych danych: średniego prognozowanego czasu przeżycia amerykańskiej kobiety i amerykańskiego mężczyzny. Następnie każdą kategorię rozbijamy na coraz mniejsze kategorie. Na przykład, bierzemy pod uwagę stosunek wagi do wzrostu. Obliczamy, jakie są skutki długotrwałego palenia. Oceniamy, jakie korzyści płyną z regularnego przyjmowania aspiryny, uprawiania ćwiczeń, efektywnego radzenia sobie z problemami zdrowotnymi. Każde kolejne rozdzielenie populacji na grupy pozwala nam dokonać wyliczeń i ocenić, w jaki sposób dane działanie wpływa na proces starzenia. Ostatecznie ponownie łączymy wszystkie kategorie, dokonujemy analizy wielowariantowej i oceniamy, w jaki sposób te liczne i różnorodne czynniki współdziałają ze sobą. Na tym etapie jesteśmy w stanie wyliczyć prawdziwy wiek – wartość RealAge – dla konkretnej jednostki, konkretnego człowieka. Podsumowaliśmy nasze oceny ryzyka dla 125 czynników i umożliwiliśmy Ci w ten sposób obliczenie, którego wynik charakteryzuje Twój indywidualny organizm.

Wydaje się to skomplikowane? I tak jest w istocie. Ale bez obaw. Ty musisz jedynie odpowiedzieć na konkretne pytania w kwestionariuszu RealAge. My dokonamy reszty.

Badania dzięki którym dysponujemy danymi: skąd się te liczby wzięły?

RealAge to źródło informacji. Nie dostarcza ono nowych danych naukowych, jednak pozwala na ponowną interpretację uprzednio opublikowanych informacji. Wykorzystujemy dane z najnowszych badań naukowych przeprowadzonych przez wiodących specjalistów w każdej z dziedzin medycyny, tak więc masz okazję skorzystać z najlepszych informacji, jakie może w ogóle zaoferować środowisko medyczne. My dokonaliśmy ujednolicenia danych: jesteśmy w stanie zintegrować poszczególne zalecenia pochodzące z setek różnych badań w jeden spójny obraz, dzięki temu te zalecenia, które dotyczą właśnie Ciebie, zostały przekazane w prosty sposób. Większość badaczy medycznych prowadzi statystykę tak, by ocenić „ryzyko wystąpienia choroby”, my na podstawie tych samych danych przeprowadziliśmy ponowne obliczenia, by określić „ryzyko starzenia się”. Program RealAge przekłada wyniki obecnie dostępnych badań na informację, z której będziesz mógł skorzystać – na coś, co wykorzystasz w prawdziwym życiu.

Zespół RealAge utworzyłem wraz z czterema innymi ekspertami medycznymi. Razem zapoznaliśmy się z ponad 25 000 badań medycznych, oceniliśmy, co mówią nam one o procesie starzenia się i – co ważniejsze – co mówią o możliwościach zapobiegania starzeniu. Nasze obliczenia powstały w oparciu o 800 badań, które wybraliśmy z tych 25 000, a wyniki wyliczeń zostały sprawdzone na własnej dużej bazie danych. Nasze wyliczenia są nieustannie doskonalone wraz z pojawianiem się w prasie medycznej nowych doniesień. Jeśli okazuje się, że nowe dane statystyczne dotyczące jakiegoś czynnika mogą zmieniać wyniki, dokonujemy takich zmian w programie, by zostały one uwzględnione. (Nasz program RealAge, który działa w trybie on-line, jest unowocześniany zawsze, gdy pojawi się jakieś ważne doniesienie naukowe. Na przykład: ponieważ Amerykanie stają się coraz ciężsi, dokonaliśmy modyfikacji współczynnika waga – wzrost, tak by być w zgodzie z wciąż powiększającym się obwodem talii).

Leave a Reply