Jakość powietrza

Jakość powietrza oceniamy ilością cząstek materii w nim zawartej (PM od nazwy ang: particular metter). Im większa koncentracja cząstek materii o określonej średnicy ziarna, tym większe prawdopodobieństwo, że wystąpi u Ciebie przedwczesne starzenie spowodowane chorobami serca i płuc. Im mniejsze są cząstki zanieczyszczeń, tym bardziej są szkodliwe. Cząstki o średnicy 10 mikronów (PM-lOs) lub mniejszej średnicy najłatwiej jest wykryć i zmierzyć ich koncentrację, zatem ich też używa się jako wskaźnika zanieczyszczenia powietrza. (Zapoznaj się z tabelami 6.3 i 6.4).

Z zanieczyszczeniem powietrza nie stykasz się wyłącznie po wyjściu z domu. Wykazano, że zanieczyszczenie powietrza w budynkach zwykle odpowiada zanieczyszczeniu atmosfery na zewnątrz. Wymyślne systemy filtracji powietrza wydają się niewiele w tej materii zmieniać. Czasem nawet powietrze w pomieszczeniach jest gorszej jakości. Choroba zwana z angielska building sickness (w wolnym tłumaczeniu: choroba związana z budynkiem) to z grubsza rzecz biorąc, choroba wywołana złą jakością powietrza w pomieszczeniu, a jest to choroba, która faktycznie występuje. Osoby, które pracują w źle wentylowanych pomieszczeniach, częściej zapadają na infekcje układu oddechowego i częściej skarżą się na uczucie zmęczenia, bóle głowy i nudności. Jeśli pracujesz w budynku, który, jak się obawiasz, jest przyczyna Twojego złego samopoczucia, postaraj się, by budynek ten został sprawdzony.

Leave a Reply