Powietrze, którym oddychasz: zanieczyszczenia postarzają Cię

Zgodnie z raportem opublikowanym w 1991 roku przez Environmental Protection Agency (EPA], 164 miliony Amerykanów, zatem dwie trzecie całej populacji, żyje na obszarach, gdzie jakość powietrza nie odpowiada standardom federalnym. Oznacza to, że na większość z nas zanieczyszczone powietrze wpływa postarzająco. Jak znaczny jest to wpływ? Zależy, gdzie mieszkasz.

Skutki zanieczyszczenia powietrza trudno jest oszacować, ponieważ jego jakość jest inna na każdym obszarze, często zmienia się na niewielkiej przestrzeni, może też się zmienić z dnia na dzień. Jeśli chcemy jednak wypracować jakieś wspólne podejście, możemy porównywać różnice w śmiertelności ze wszystkich przyczyn na terenach o znacznym i o niewielkim nasileniu. Okazuje się, że różnica w długości życia, a wiec nasza poszukiwana liczba obrazująca wpływ na prawdziwy wiek, to 2.8 roku. Ta liczba może jednak wprowadzać w błąd, ponieważ różne zanieczyszczenia wywołują różne skutki zdrowotne. (Dodatkowo, na obszarach silnie skażonych mogą występować jeszcze inne czynniki odgrywające rolę w ogólnej śmiertelności populacji, może to być na przykład nadmierne zagęszczenie lub częstsze zbrodnie na tym obszarze. ) Mimo wszystko możemy stwierdzić, że zanieczyszczenie powietrza wyraźnie nas postarza. Wśród rozmaitych zanieczyszczeń powietrza możemy wymienić siarczany, ozon, pyły, azbest, ołów i areozole.

Zanieczyszczenie powietrza może potęgować problemy z układem krążenia i układem oddechowym. W badaniu, którego wyniki opublikowano w British Medical Journal, wykazano, że podwyższenie zawartości zanieczyszczeń w atmosferze, szczególnie ozonu i sadzy, prowadzi do zwiększonej ogólnej umieralności populacji, przede wszystkim dlatego, że częstość schorzeń układu oddechowego i krążenia zwiększa się aż o pięć procent. Jakość powietrza, którym oddychamy, ma także wyraźny wpływ na powstawanie astmy, choroby dotykającej 15 milionów Amerykanów. Naukowcy podejrzewają, że niektórzy ludzie rodzą się z predyspozycją genetyczną do astmy, do zachorowania zaś dochodzi wówczas, gdy organizm styka się z silnym stresorem. Odsetek osób chorych na astmę jest większy w silnie zurbanizowanych rejonach, takich jak centra Nowego Jorku i Chicago, co sugeruje, że zła jakość powietrza jest czynnikiem wywołującym pierwszy napad choroby. Jakość powietrza ma także wpływ na częstość infekcji zatok przynosowych oraz innych chorób układu oddechowego.

Leave a Reply