Każda komórka naszego ciała zawiera DNA

Wolne rodniki tlenowe są niestabilną formą tlenu, która wywołuje uszkodzenia w materiale genetycznym. Każda komórka naszego ciała zawiera DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy), który stanowi instrukcję dla komórek, kiedy i co należy robić. Za każdym podziałem komórki DNA jest kopiowane w nowej komórce. Procesy utleniania zaburzają ten proces i wywołują powstawanie uszkodzeń nici DNA, A to może prowadzić do zachorowania na nowotwór złośliwy, przyspiesza też procesy starzenia się tkanek. Może również prowadzić do zaburzenia działania układu immunologicznego, tego systemu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych w naszym ciele (zapoznaj się z rozdziałem piątym, gdzie szerzej zostało omówione starzenie się układu odporności), Wreszcie – procesy utleniania postarzają oczy. W wyniku tych procesów może dochodzić do uszkodzenia soczewek (rozwija się zaćma), może też zostać uszkodzona siatkówka. Stopniowo postępująca utrata wzroku jest z pewnością zjawiskiem, przez które wcześniej poczujemy się staro.

Wciąż w naszej wiedzy o procesach utleniania jest wiele braków, a wiele z tego, co wiemy, oparliśmy na obserwacji okoliczności towarzyszących, Wiemy, że ludzie, w których organizmach odłożyło się „wiele złogów utlenionego tłuszczu, znacznie częściej chorują na serce, a ich organizmy wydają się również i w innych mechanizmach starzeć znacznie szybciej. Mogliśmy zatem stworzyć hipotezę o powiązaniu procesów utleniania z procesami starzenia – jednak wciąż nie jesteśmy w stanie w pełni jej zweryfikować. Niezależnie od dokładnych przyczyn, dla których procesy utleniania postarzają nas, wiemy, że ludzie spożywający witaminę C i witaminę E, substancje zabezpieczające przed utlenianiem, w dawkach przeze mnie polecanych, znacząco rzadziej zapadają na chorobę niedokrwienną serca, nowotwory złośliwe, wolniej też przebiegają u nich inne procesy starzenia. Proszę mi pozwolić wyjaśnić, czemu właśnie polecam dodatkowe przyjmowanie witaminy C i witaminy E jako przeciwutleniaczy, odradzam zaś dodatkowe łykanie witaminy A.

Leave a Reply