MELATONINA: POWRÓT DO MŁODOŚCI

Czy pamiętacie, gdy na początku naszej wspólnej wędrówki poprosiliśmy, by każde z was wyobraziło sobie siebie jako „starego człowieka”? Wyczarowaliście wtedy obraz kogoś zniszczonego, wątłego i zniedołężniałego.

A jeśli teraz zaproponujemy wam to samo, kiedy już wiecie, że stosując melatoninę możecie cofnąć czas mierzony przez zegary i kalendarze, to czy obraz, który stworzycie, będzie inny? Mamy nadzieję, że tak.

Mamy również nadzieję, że informacje podane w poprzednich rozdziałach, dotyczące kalendarza biologicznego, zdołały zmienić wasz stosunek do procesu starzenia się, ponieważ dzięki naszej obecnej wiedzy o melatoninie i szyszynce, jesteśmy pierwszą generacją, która nie musi doświadczać stopniowej degradacji wieku starczego.

Wyjaśniliśmy także, jak szyszynka, ten malutki gruczoł osadzony głęboko w mózgu, reguluje procesy starzenia się. Szyszynkę nazywamy zegarem biologicznym, ponieważ odmierza czas, wiek naszego ciała. Starzejemy się, bo działanie szyszynki z czasem się wyczerpuje, a poziom produkowanej przez nią melatoniny obniża się drastycznie. To znak starości. Ale jeśli przeprogramujemy nasz kalendarz, zażywając melatoninę, możemy cofnąć czas i odsunąć perspektywę niedołęstwa. Czy to tylko jakaś mglista i nieokreślona obietnica odmłodzenia? Przeciwnie, jak przekonacie się w następnych rozdziałach, badania wykazują, że uzupełnienie melatoniny w organizmie może zapobiec najgroźniejszym skutkom starzenia się, włącznie z osłabieniem funkcji immunologicznych, nowotworami, zaburzeniami snu i chorobami serca.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób melatonina może przywrócić nam młodość i zdrowie, przyjrzyjmy się mechanizmom tkwiącym u podstaw jej „cudownych” właściwości.

Leave a Reply