Wszyscy w końcu musimy umrzeć

Teraz, kiedy już przeczytałeś, jak zapobiegać starzeniu się naczyń tętniczych, jestem przekonany, że ciśnie Ci się na usta pewne pytanie. Zawsze słyszę je podczas moich wykładów: „Jeśli zapobieganie starzeniu się naczyń tętniczych zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i innych chorób układu sercowo-naczyniowe- go, to czy nie umrzemy na coś jeszcze gorszego? Raka, na przykład? Przecież wszyscy na coś musimy w końcu umrzeć, nieprawdaż?”

Tak, to prawda. Wszyscy w końcu musimy umrzeć. Ale przecież chyba nie ma powodu tego zdarzenia przyspieszać? Chociaż niemal wszyscy w obliczu raka czujemy się całkiem bezradni, należy pamiętać, że około 80-90% przypadków zachorowania na nowotwór złośliwy można wiązać z czynnikami środowiskowymi. Oznacza to, że rak nie jest jedynie ślepym wyrokiem losu, jest chorobą, której można w znacznej mierze zapobiegać. Jak? Poprzez nadzór własnego środowiska. Nieważne, jakie ostatnio powstało poruszenie w sprawie dotyczącej genów nowotworowych, mniej niż 10% wszystkich rodzajów nowotworów złośliwych ma podłoże dziedziczne. I choć nie mogę stwierdzić, że 80-90% zachorowań można zapobiec, mogę dać Ci gwarancję, że jeśli zadbasz o stan własnego organizmu, jeśli postarasz się zatrzymać młodość, iyzyko zachorowania na nowotwór złośliwy znacznie zmaleje. Będziesz sobie mógł odjąć od prawdziwego wieku nawet do dwudziestu lat. Stały nadzór nad środowiskiem, w którym żyjesz, może znacznie spowolnić proces starzenia się układu immunologicznego, co sprawi, że w istocie będziesz młodszy. Pomyśl o tym tak: mimo że wszyscy w końcu musimy na coś umrzeć, nie ma powodu, by nie postarać się zmniejszyć ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy. Możesz teraz zdecydować, czy będziesz dbał o stan własnego układu odpornościowego, dzięki czemu znacznie zmniejs2ysz ryzyko zachorowania na zagrażający życiu nowotwór złośliwy i zmniejszysz też ryzyko wystąpienia zaburzeń układu immunologicznego.

Leave a Reply