Archive for 06/21/2015

Ogólne zasady stosowania witamin

Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania, które z witamin powinieneś przyjmować, a których unikać, sądzę, że warto zająć się pewnymi ogólnymi zasadami dotyczącymi przyjmowania witamin. Stwierdzenie, że zalecenia lekarzy zajmujących się medycyną konwencjonalną różnią się od zaleceń osób parających się medycyną alternatywną, to nazbyt delikatne ujęcie tematu. Od dawna toczy się dysputa między tymi dwoma środowiskami. Istotnie, zagadnienie jest bardzo skomplikowane, proszę zatem pozwolić mi zwrócić uwagę na kilka zasadniczych zagadnień, dzięki czemu lepiej będzie można zrozumieć i rozstrzygnąć ten spór. To nie jest tak, że medycyna konwencjonalna uważa, iż medycyna niekonwencjonalna w ogóle nie daje pozytywnych efektów. Jednak lekarze parający się medycyną konwencjonalną, nim zdecydują się polecić jakąś metodę, lubią dysponować przekonywającymi i silnymi dowodami na to, że dany sposób leczenia istotnie pomaga pacjentom.

Czytaj dalej »

Powstanie guza nowotworowego

Gdzieś pomiędzy nieszkodliwymi mutacjami a mutacjami letalny- mi, inaczej śmiertelnymi, mieści się trzecia klasa mutacji, to jest takie zmiany aparatu genetycznego komórki, których skutkiem jest powstanie guza nowotworowego. Te rzadko powstające mutacje, których skutkiem jest rozrost złośliwy, każą komórce wzrastać i dzielić się w sposób niekontrolowany. Twój organizm rozporządza systemem kontroli, dzięki któremu ilość komórek w Twoim ciele pozostaje mniej więcej stała. Geny, których zadaniem jest regulacja procesów podziałów komórkowych, są zwane genami cyklu komórkowego, ponieważ mówią one komórce, kiedy ma się dzielić, kiedy wzrastać, kiedy znów przystąpić do podziału. Niektóre z tych genów regulujących cykl komórkowy nazywamy „strażnikami genomu”. Ich zadaniem jest sprawdzanie nici DNA w czasie replikacji, by upewnić się, czy nie doszło do jakiejś mutacji. Jeśli pojawiła się mutacja, zadaniem tych genów jest naprawa nici DNA, jeśli zaś jest to niemożliwe, mają one zabić komórkę. Kilka z takich genów nadzorujących cykl komórkowy i genów będących strażnikiem genomu nosi nazwę onko- genu (genu nowotworowego), ponieważ mutacje w obrębie tych właśnie genów powiązano z powstaniem nowotworu złośliwego. Jeśli zadaniem jakiegoś genu jest nakazanie komórce zatrzymanie wzrostu, a przestanie on działać prawidłowo – to jest dojdzie w jego obrębie do mutacji – komórka zaczyna wzrastać w sposób niepohamowany i dzieli się szybciej niż powinna. Co więcej – wszystkie komórki potomne dziedziczą tę samą mutację i wymykają się spod kontroli organizmu. Efekt ten zwielokrotnia się i wkrótce powstaje masa nieprawidłowych wciąż dzielących się komórek, tworzy się szybko wzrastająca tkanka nowotworowa, innymi słowy guz złośliwy.

Czytaj dalej »