Archive for 06/22/2015

Od nauki do Ciebie: jak pozostać młodym

Program RealAge to sposób na zmierzenie postępu procesu starzenia. Wprowadzając w życie rady niniejszej książki, będziesz w stanie spowolnić ten proces, czasem nawet odwrócić go. W rozdziale drugim wytłumaczę, w jaki sposób można obliczyć prawdziwy wiek i omówię, jaka wiedza stoi za suchymi liczbami. Będziesz miał możność obliczenia prawdziwego wieku na dwa sposoby (stosując zamieszczony w książce arkusz lub – bardziej dokładnie – korzystając z programu komputerowego RealAge, który zamieściliśmy [w j. ang.] w witrynie internetowej, pod adresem www.ReaIAge.com). Oba sposoby pozwolą Ci nie tylko poczynić odpowiednie obliczenia, które charakteryzują Cię indywidualnie, ale umożliwią także porównać Twój stan zdrowia ze stanem przeciętnego równolatka. Obliczenia prawdziwego wieku pozwolą także oszacować, jakie ryzyko niosą ze sobą szkodliwe dla zdrowia zachowania. Ostatecznie obliczasz swój prawdziwy wiek. wiek, który w sposób szczególny charakteryzuje Twoją osobę. Jeśli zdecydujesz się na działania, które będą zmieniać Twój prawdziwy wiek (na przykład co rano będziesz jadł śniadanie), będziesz mógł go na nowo oszacować. Każde nowe wyliczenie możesz zachowywać na piśmie, by przyglądać się z zadowoleniem, jak znikają kolejne lata.

Czytaj dalej »

Podatność na łamanie kości

Tradycyjnie uważa się, że mężczyźni są zdecydowanie mniej podatni od kobiet na złamania kości. Ocenia się, że od 5 do 10% mężczyzn powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia doznało tego rodzaju urazu. Ponieważ dawniej mężczyźni żyli krócej niż kobiety, nie wiemy, w jakim stopniu, wraz z dalszym starzeniem się organizmu, będzie się zachowywała u tych pierwszych tkanka kostna. Wydaje się, że i mężczyźni wraz ze starzeniem się tracą masę kostną, choć przed rozpoczęciem tego procesu mają gęstsze od kobiet kości. Przewiduję, że wskutek wydłużenia się życia mężczyzn coraz większym problemem stanie się dla nich utrata masy kostnej i złamania patologiczne.

Czytaj dalej »